OJCOWIE

separator

Spektakl traktuje o ojcostwie postrzeganym z perspektywy młodych mężczyzn – wciąż bezdzietnych, będących jednak w wieku, w którym o tacierzyństwie można myśleć już bardzo poważnie. Ten status „nieistniejącego, ale możliwego ojca” współdzielą wszyscy aktorzy, a spektakl opiera się na autentycznych doświadczeniach i subiektywnych odczuciach wszystkich twórców. Snucie wizji o sobie samych w roli taty automatycznie wywoływało wspomnienia ojcostwa doświadczanego z perspektywy synów. Ten wątek okazał się fundamentalny. Dopiero rozliczenie się z paradygmatem zastanego ojcostwa i refleksja nad tym, co warto z niego ocalić, co zaczerpnąć, a co zmienić, stworzyło punkt odniesienia do rozważań nad następnym wzorcem. To przejście – od ojca poprzednich pokoleń do ojca przyszłości – wyznacza treść widowiska. Spektakl Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie w reż. Błażeja Biegasiewicza pod opieką artystyczną i pedagogiczną Marcina Wierzchowskiego. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Nagroda Główna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 11. Forum Młodej Reżyserii 2021.
TWÓRCY
reżyseria: Błażej Biegasiewicz
wykonanie masek: Alicja KolińskaOBSADA
Mateusz Grodecki
Maciej Karczewski
Filip Lipiecki
Marcin Piotrowiak