O NAS

TEATR SZWALNIA TO TEATR BLISKIEGO KONTAKTU

U NAS ZAWSZE JEST TU I TERAZ

JAK W TEATRZE, NIE JAK W INSTYTUCJI

*

MIEJSCE SPOTKANIA

POSZUKIWAŃ I WSPÓŁPRACY TWÓRCÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN

PROFESJONALISTÓW I AMATORÓW

*

TEATR SZWALNIA PROWADZI STOWARZYSZENIE TARGOWA 62

ZAŁOŻYCIELAMI SĄ ABSOLWENCI ŁÓDZKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ:

MARCIN BRZOZOWSKI – DYREKTOR ARTYSTYCZNY I PROGRAMOWY

EWA ŁUKASIEWICZ – KOORDYNATORKA PRACY ARTYSTYCZNEJ

JACEK MALARSKI I WACŁAW MIKŁASZEWSKI

*

W DZIAŁANIACH PODEJMUJEMY PROBLEMY:

PAMIĘCI JEDNOSTKOWEJ I ZBIOROWEJ

PAMIĘCI MIEJSC

INNOŚCI/OBCOŚCI

WIELOKULTUROWOŚCI

REALIZUJEMY DZIAŁANIA TEATRALNE I DZIAŁANIA Z POGRANICZA SZTUK PERFORMATYWNYCH O ZASIĘGU LOKALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

*

MISJA

TEATR SZWALNIA JEST MŁODYM ZESPOŁEM PRAKTYKÓW I TEORETYKÓW ZORIENTOWANYM NA PRACĘ Z MATERIĄ TEATRU. SZWALNIA POWSTAŁA, ABY ŁĄCZYĆ I BUDOWAĆ WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ – ZARÓWNO GOSPODARZOM, JAK I ZAPROSZONYM TWÓRCOM I WIDZOM. TEATR SZWALNIA TO TEATR BLISKIEGO KONTAKTU.

#TEATRDLAWSZYSTKICH

#TEATRBLISKIEGOKONTAKTU

TEATR SZWALNIA JEST FILIĄ POLESKIEGO OŚRODKA SZTUKI

CELE

> POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ I KULTURALNEJ MIASTA ŁODZI, W MIEJSCU ŁĄCZĄCYM FUNKCJE KAMERALNEGO TEATRU, GALERII, OŚRODKA WARSZTATOWEGO, MAŁEJ SCENY KONCERTOWEJ

> PREZENTOWANIE NAJCIEKAWSZYCH ZJAWISK WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

> PRACA ARTYSTYCZNA I EDUKACYJNA SKIEROWANA DO ŁÓDZKIEJ MŁODZIEŻY I DZIECI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

> PROPAGOWANIE TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

> PROWADZENIE BADAŃ W RAMACH POSZUKIWAŃ ARTYSTYCZNYCH

> REALIZACJA DWÓCH KLUCZOWYCH DLA DZIAŁALNOŚCI TEATRU WYDARZEŃ DŁUGOFALOWYCH: PRZEGLĄDU ZJAWISK Z ZAKRESU SZTUKI DOKUMENTU, NON-FICTION I VERBATIM SZWALNIA.DOK ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA MONOFEST

DZIAŁANIA

> SPEKTAKLE TEATRALNE, HAPPENINGI, PERFORMANCE, POKAZY FILMOWE

> SPOTKANIA AUTORSKIE, SYMPOZJA, KONFERENCJE

> KONCERTY I SPOTKANIA MUZYKÓW

> WYSTAWY SZTUK WIZUALNYCH; FOTOGRAFII, MALARSTWA, SZTUKI VIDEO

> FESTIWALE

> ZAJĘCIA WARSZTATOWE I EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

> ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

> ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DOROSŁYCH

> INNE WYDARZENIA: WIECZORY IMPROWIZACJI, STAND UP, SLAM POETYCKI

NAGRODY

> NAGRODA PUBLICZNOŚCI IM. ZBIGNIEWA CYBULSKIEGO za role filmowe dla Marcina Brzozowskiego w 2007 roku

> NAGRODA NA MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH VGIK W MOSKWIE dla Marcina Brzozowskiego za spektakle przygotowane ze studentami wydziału aktorskiego PWSFTviT

> GRAND PRIX 28 PRZEGLĄDU PIOSENKI AKTORSKIEJ WE WROCŁAWIU dla Wacława Mikłaszewskiego

> I NAGRODA NA ŁÓDZKICH SPOTKANIACH TEATRALNYCH 2001 oraz I NAGRODA NAGRODA NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA WE WROCŁAWIU 2002 dla Marcina Brzozowskiego za monodram Clapham Junction

> I NAGRODA NA ŁÓDZKICH SPOTKANIACH TEATRALNYCH 2004 oraz NAGRODA JURY NA FESTIWALU KONTRAPUNKT 2003 dla Chórów Gertrudy Stein za spektakl Technika Punktu Świetlnego

PRZYJACIELE