PRZESTRZEŃ

BUDYNEK

> obecnie budynek dawnego domu kultury przy ulicy Andrzeja Struga 90

> wcześniej przestrzeń starego zakładu szwalniczego przy Jaracza 40

DUŻA SCENA

> przestrzeń sceniczna o powierzchni 200 metrów kwadratowych

> widownia dla 120 osób

MAŁA SCENA

> przestrzeń sceniczna o powierzchni 20 metrów kwadratowych

> mobilna widownia dla 40 osób

NAGŁOŚNIENIE

> nagłośnienie obsługiwane przez firmy zewnętrzne

> na podstawowym wyposażeniu do prób są dwie kolumny aktywne o mocy 300 W i mikser dla 6 kanałów

FOYER

> przestrzeń wystawiennicza, szatnia, kawiarnia i czytelnia

SCENA NA RAMPIE

> przestrzeń sceniczna o powierzchni 100 metrów kwadratowych

> mobilna widownia dla 80 osób

ŚWIATŁO

> na podstawowym wyposażeniu znajduje się 20 kanałów świetlnych i 20 reflektorów, gniazdo trzyfazowe 32 A (zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A, moc przyłączeniowa 40 Kw)

> miejsce sterowania światłem jest mobilne

ZAPLECZE

> duża scena i scena na rampie posiadają niezależną toaletę i dwie garderoby (w tym jedną z osobną toaletą i prysznicem)

> mała scena posiada niezależną garderobę