SZWALNIA WSPÓLNA

separator

Szwalnia Wspólna to wielomiesięczne, nieodpłatne działanie,ukierunkowane na budowanie więzi społecznych poprzez gościnność, wykorzystujące sztuką jako medium oddziałujące na kształtowanie myślenia wspólnotowego oraz aktywizacje osób z różnych środowisk i grup wiekowych. W ramach działania odbędą się warsztaty, pokazy pracy warsztatowej oraz spektakle. Szczegółowy program wydarzeń w sierpniu.