"Klisza-Błona-Ślad" w Kielcach

separator

KLISZA – BŁONA – ŚLAD

Wychodząc od trzech pojęć dookreślających materialność mojego zbioru – kliszy, błony i śladu – sprawdzałam warianty opowieści.
O ciszy w fotografii.
O pamięci, niepamięci i zapominaniu.
O katalogowaniu i przechowywaniu.
O śladach pamięci – ukrytych w mikrobiologicznych śladach zostawionych na fotografiach – stanowiących o obecności bohatera.

Ostatecznie KLISZA – BŁONA – ŚLAD to narracja wielopoziomowa, dotykająca każdego z wymienionych wariantów i sytuująca go w czterech podstawowych
środowiskach:
– piwnicy/ ciemni – uzasadniającej obecność fotografii i po raz pierwszy zwracającej uwagę na przestrzeń dawnego BWA, w którym się znajdujemy;
– archiwum – stanowiącego przyczynek do mówienia o genezie materiału i stosunku/ stosunkach do niego;
– wnętrza głowy dotkniętej zapominaniem/ postępującą chorobą Alzheimera – we wszystkich aspektach meandryczności tego procesu;
– swoistego laboratorium/ galerii – które pozwalają nam na wejście w ślad obecności pozostawiony na zdjęciu najgłębiej jak to możliwe, ale pozwalającego nam
również na potraktowanie całości instalacji jako pracy dla miejsca (tutaj: zapomnianej/ opuszczonej przestrzeni dawnego BWA).

KLISZA – BŁONA – ŚLAD to forma instalacji performatywnej stanowiącej kameralne spotkanie wobec śladów pamięci i obecności.

Ogromne podziękowania dla Bartka Warzechy za wrażliwe przyglądanie się śladom oraz dla Roksany Miner za spotkanie i konsultacje.

 

***

koncepcja i realizacja: Patrycja Terciak
bohater i autor fotografii, głos: Gabriel Wysocki
performują: Anna Domalewska i Michał Olszewski
dźwięk: vonsechsundachtzig
wideo: Jakub Brzękowski
mikroskopia optyczna: Martyna Leszczewicz i Lidia Lipińska (Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej)
mikroskopia elektronowa: dr Marcin Rosowski (Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej)
projekt i wydruk 3D: Michalina Urbaniak (Pracownia Indywidualnych Implantów Medycznych w Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej)

 

Więcej o konkursie, finale oraz laureatkach na stronie Teatu Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach