Jesteśmy g/G

separator

„Jesteśmy g/G” to projekt skierowany do osób g/G, który jest realizowa m.in. we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi w ramach programu Kultura Dostępna. Młodzież i dorośli Głusi oraz słabosłyszący wezmą udział w warsztatach (plastycznych, filmowo-fotograficznych, teatralnych), które zakończą się pokazami ich twórczości.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.