Wyniki naboru na VI MONOfest

separator

Rada programowa w składzie: Marcin Brzozowski – dyrektor programowy i artystyczny, Ewa Łukasiewicz, Patrycja Terciak oraz Katarzyna Skręt po przeprowadzeniu otwartego naboru do VI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora MONOfest, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 6 wykonawców do udziału w nurcie konkursowym. Ostateczny program Festiwalu zostanie ustalony po konsultacji szczegółowych warunków technicznych oraz terminów pokazów zaproszonych wykonawców.

VI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora MONOfest jest organizowany przez Stowarzyszenie Targowa 62 i odbędzie się w dniach 25-28 października 2018 roku w Teatrze Szwalnia. Festiwal jest częścią zadania publicznego „Festiwale Teatru Szwalnia” współfinansowanego ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.