Wyniki naboru na V MONOfest

separator

Rada programowa w składzie: Marcin Brzozowski – dyrektor programowy i artystyczny, Ewa Łukasiewicz, Patrycja Terciak oraz Katarzyna Skręt po przeprowadzeniu otwartego naboru do V Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora MONOfest, podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 9 wykonawców do udziału w nurcie konkursowym. Ostateczny program Festiwalu zostanie ustalony po konsultacji szczegółowych warunków technicznych oraz terminów pokazów zaproszonych wykonawców.

V Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora MONOfest jest organizowany przez Stowarzyszenie Targowa 62 i odbędzie się w dniach 20-22 października 2017 roku w Teatrze Szwalnia, filii Poleskiego Ośrodka Sztuki. Projekt współfinansowany ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.