SZWALNIA 20/23

separator

Szwalnia 20/23 – nieodpłatne dla odbiorców zadanie realizowane w 2023 roku przez Stowarzyszenie Targowa 62 w formie akcji artystycznej wykorzystującej najważniejsze, dotychczasowe projekty Teatru Szwalnia w celu poszukiwania nowych form pracy w obszarze edukacji kulturowej, animacji kulturalno-społecznej oraz wsparcia lokalnych artystów w inicjowaniu ich autorskich działań twórczych. Zadanie ma charakter długoterminowy i tworzone będzie na przestrzeni wielu miesięcy w formie produkcji i prezentacji teatralnych, realizacji koncertów muzycznych, warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i młodych osób mierzących się z problemami uzależnień. Akcja Szwalnia 20/23 kontynuuje ideę tworzenia w Łodzi multidyscyplinarnego działania w przyjaznym dla odbiorców miejscu, nastawionego na budowanie nowych i zacieśnianie już istniejących relacji Teatru Szwalnia z partnerami i odbiorcami wydarzeń artystycznych i art.-edukacyjnych.

Zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Wszystkie wydarzenia w ramach akcji są bezpłatne.