Stwórzmy literacki detal YMCA

separator

UWAGA! Szukamy osób, które chciałyby podzielić się wspomnieniem o budynku, basenie oraz aktywnościach sportowych i intelektualnych oferowanych przez łódzki oddział stowarzyszenia.

W krótkiej formie (1-2 zdania) opisz wspomnienie, o którym nie możesz zapomnieć. Skup się na detalu – myśli, uczuciu, kolorze, dźwięku, obrazie – który zapadł Ci w pamięć.
Z zebranych wspomnień powstanie literacki detal stanowiący integralną część spektaklu warsztatowego.

Wspomnienia można przesyłać do 14 czerwca na adres: promocja@teatrszwalnia.pl.

Powstałe detale literackie wejdą w skład spektaklu wieńczącego warsztat „W czynie społecznym. YMCA – dla ducha i dla ciała”.