Sierpień w Szwalni

separator

Sezon ogórkowy w pełni, szykujemy się do świętowania Jubileuszu 10-lecia Teatru, ale już w sierpniu zaprosimy Was na trzy wyjątkowe wydarzenia!

2 sierpnia | start: godz. 9.30 | „NieObcy” | instalacja
w przestrzeni miejskiej

Przestrzeń publiczna to nasza wspólna odpowiedzialność. Instalacja artystyczna „NieObcy” jest próbą połączenia świadectwa przeszłości z tym, co nadal żywe; co udało się ocalić; co pielęgnowane będzie trwać oraz stanowić o sile
i pięknie człowieka. Pamiętanie jest naszym obowiązkiem. Obchody ważnych wydarzeń to czas refleksji i zatrzymania się – trzeba pamiętać o historii i wyciągać z niej wnioski. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów (obchodzony 2 sierpnia) to moment hołdu dla wszystkich imiennych i bezimiennych ofiar II wojny światowej.

„NieObcy” – instalacja w przestrzeni miejskiej, ul. Wojska Polskiego (naprzeciw Kuźni Romów, ul. Wojska Polskiego 84) w ramach Łódzkich Obchodów Pamięci o Zagładzie Romów
i Sinti.

Koncepcja i realizacja: Ewa Łukasiewicz, we współpracy z Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Pabianicach oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Wykonanie konstrukcji: Tomasz Kawełczyk

Zrealizowana w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

***

27 sierpnia | godz. 15.00 i 19.00 | „Dwa pokoje – akcja performatywna

Byt nie zwraca się do nas jako całość, lecz poprzez konkret egzystencjalny, drobiny znaczące (…). W jaki sposób coś istnieje, przerywa milczenie bytu i apeluje do naszego rozumienia.
A być może również pomaga nam zrozumieć samych siebie (…). Na te zagadnienia próbujemy odpowiedzieć w akcji performatywnej. Przez drobiny opowiadamy losy ludzi, którzy w łódzkim getcie spędzili odcinek swojego życia. Próbujemy szkicować z pamięci przeszłość. Taki rysunek jest jakby dwoistą uwagą lub uważnością na to, co pochodzi
z przeszłości (i w tym procesie bywa, że się upublicznia)
i uważnością na siebie samych, do których prywatnie to coś przychodzi. O wartości tych rysunków przesądza fakt, że udało się powiązać i przepleść prywatne z publicznym, wyrozumowane z intuicyjnym, przypomniane
z odczuwanym. Akcja „Dwa pokoje” jest interdyscyplinarnym zdarzeniem poświęconym pamięci Litzmannstadt Getto. Wskazujemy te obszary topografii, które ze względu na ich bolesną, niejednoznaczną, historię, są zapomniane lub pomijane milczeniem. Wyznaczamy te obszary historii Litzmannstadt Getto, które dotychczas pozostawały obecne wyłącznie w archiwach.

Koncepcja i realizacja: Weronika Fibich, Ewa Łukasiewicz

Miejsce: Teatr Szwalnia, ul. Struga 90

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 75. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Getto organizowanych przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

***

28 sierpnia | godz. 18.00, 19.10, 20.20 | „13. klatka”

Zanim spotkałam właściciela zdjęć, z wielkiego kartonu wyciągałam światłoczułą materię, na której zapisywał świat. Z każdą fotografią poznawałam nowe fakty, rozczytywałam zapis migawki. Składałam domniemaną historię.

Zanim spotkałam właściciela zdjęć, poznałam jego sposób obserwowania świata. W detalach i portretowych kadrach ujmował swoją codzienność przez dziesiątki lat.

Każda narracja jest prawdopodobna. Ciekawość, posiadanie skrawków czyjejś historii, spotkanie z człowiekiem do tej historii przynależącym postawiło nas przed pytaniem: „Jak bardzo wyrzucone pozwala być odnalezionym?“.
„13. klatka” to wielopoziomowe badanie − śladów obecności fotografa-wywołującego na znalezionych zdjęciach, procesów zapamiętywania u widza oraz procesów percepcji i projekcji zaproszonych do projektu osób: „Duch fotografa, który organiczną serpentyną zaległ na śniegowej połaci może być tak naprawdę jedynie cieniem, powidokiem. Może to zdjęcie nigdy nie powstało, skoro mężczyzna na nim uwieczniony akcentuje – poprzez dumnie noszony na piersi aparat – to JA jestem tu fotografem. Czuję jednak bardzo mocno, że aurę dźwiga tu Ona, choć daje Jemu pierwszeństwo i wzrokiem usuwa się w cień, patrzy jednak prosto w jego serce, WYWOŁUJE GO”.

Działanie wyprodukowane w ramach zadania „Festiwale Teatru Szwalnia” realizowanego dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

Pokaz odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy 2019.

Miejsce: Sala A_22, Art._Inkubator w Fabryce Sztuki

koncepcja i realizacja: Weronika Fibich/ Patrycja Terciak

fotografie: Pan Gabriel

głos: Piotr Motas

przestrzeń dźwiękowa: Piotr Matula

wideo: Michał Niedzielski

opisy zdjęć: Ewa Julianna Szostakowa, Tomasz Grygier, Joanna Szczepanik, Piotr Motas, Marta Mikuła, Michał Wojtarowicz, Łukasz Cieślak, Grzegorz Habryn, Danuta Narojczuk, Zuzanna Seweryna Dolega, Katarzyna Skręt, Ryszard Narojczuk

wsparcie: Ewa Ciechanowska i Magdalena Prosowska

mikroskopia optyczna: Martyna Leszczewicz i Lidia Lipińska (Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej, Bionanopark)

mikroskopia elektronowa: dr Marcin Rosowski (Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej, Bionanopark)

konsultacje dotyczące konserwacji fotografii: Marta Saganek (Instytut Sztuki PAN)