Projekt SZKOŁA TEATRALNA 2017

separator

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „NIE TYLKO…” realizuje projekty  – aktywizacji zawodowej, społecznej i artystycznej realizowanych we współpracy z teatrami warszawskimi.

W ramach Fundacji powstał pierwszy w Polsce Zawodowy Teatr Osób Niepełnosprawnych (z tymczasową siedzibą jest Teatr Kamienica). Grupę aktorów stanowi 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Teatr O.N. prowadzi stałe cykle przedstawień połączonych z dyskusją o tolerancji, aktywności społecznej, uwrażliwieniu na potrzeby innych. Wystawił spektakl teatralny „Oświadczyny” na podstawie jednoaktówki Antoniego Czechowa w Domu Poselskim Sejmu RP.

Od 2008 r. Fundacja współpracuje z produkcjami seriali telewizyjnych „Na dobre i na złe” oraz „Na Wspólnej” – współpraca dotyczy aktywizacji zawodowej, społecznej i artystycznej osób niepełnosprawnych (aktorzy niepełnosprawni grają epizody w w/w serialach).

Fundacja została wyróżniona nagrodą LODOŁAMACZ SPECJALNY 2012 za aktywność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

 

Fundacja „Nie Tylko..” realizuje projekt  SZKOŁA TEATRALNA 2017 skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Wszystkie działania projektu kompleksowo, ukierunkowane są na utworzenie i realizację programu pierwszej w Polsce  Szkoły Teatralnej dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON realizowanego w ramach konkursu nr 2/2016 „Kurs na samodzielność”. – nr umowy ZZO/000536/07/D