NieObcy - spotkanie z kulturą romską

separator

„NieObcy” to projekt skoncentrowany wokół dwóch wydarzeń – Międzynarodowego Dnia Romów, obchodzonego 8 kwietnia oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów, którego obchody odbędą się
2 sierpnia.

Pierwsze wydarzenie, na które składają się warsztaty pieśni romskich oraz wieczór z kulturą romską (wystawa, muzyka na żywo, wspólne śpiewanie), jest próbą stworzenia przestrzeni spotkania otwartej dla każdego. W tym dniu Romowie mogą głośniej mówić:

jesteśmy, w taki sposób żyjemy, to nasza kultura, tak wygląda nasza przeszłość.

Wychodząc od tej myśli zrodził się pomysł wystawy oraz spotkania. Celem wystawy jest przybliżenie odbiorcom kultury Romów. Na jej kształt złożą się m.in. fotografie autorstwa Andrzeja Polakowskiego z cyklu „Pożegnanie Taboru”, nagrania dokumentujące m.in. życie w taborach, zebrane w ramach projektu „Poszukiwania i archiwizacja wspomnień i muzyki Romów w Polsce” realizowanego
w 2012 roku przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, a także nagrania dotyczące aktualnej sytuacji Romów. Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncepcja projektu wystawy, realizacja oraz rejestracja rozmów: Ewa Łukasiewicz

Współorganizatorzy wydarzenia:

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów z siedzibą
w Pabianicach

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana

Teatr Szwalnia

Harmonogram wydarzeń:

5 kwietnia, godz. 17.30-19.30
Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83
Warsztaty pieśni tradycyjnej Romów

Prowadzenie: Krystyna Markowska
Wędrówka muzyczna po Europie

  1. Różnorodność muzyczna Romów – prezentacje nagrań oraz omówienie utworów muzycznych.
  2. Nauka różnych rytmów poprzez zabawę muzyczną.
  3. Czytanie tekstów pieśni w języku Romani wraz z omówieniem.
  4. Nauka dwóch pieśni tradycyjnych.

8 kwietnia, godz. 18.00-20.30
Miejsce: Teatr Szwalnia, ul. Andrzeja Struga 90
Wieczór z kulturą romską
W programie: wernisaż wystawy „NieObcy”, muzyka romska na żywo, wspólne śpiewanie, przestrzeń do rozmów i spotkań

Koncepcja projektu wystawy, realizacja oraz rejestracja rozmów: Ewa Łukasiewicz
Wykonanie projektu wystawy: Tomasz Kawełczyk
Fotografie: Andrzej Polakowski
Realizacja sond ulicznych: Alexander Myasishchev
Montaż materiałów audio: Katarzyna Skręt

Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

O twórcach:
Ewa Łukasiewicz – absolwentka Wydziału Aktorskiego w PWSFTviT w Łodzi (2004). Współzałożycielka i współtwórca Teatru Szwalnia w Łodzi. W obrębie działalności teatru poszukuje własnego języka twórczego realizując różnorodne działania edukacyjne i artystyczne. W swoich działaniach pogłębia zagadnienia z pogranicza sztuk performatywnych, dokumentu i reportażu, pracy z pamięcią jednostkową i zbiorową (również pamięcią miejsca), pracy z przestrzenią oraz kontekstami kulturowymi, społecznymi i politycznym.

Andrzej Polakowski – artysta fotografik, mgr inż. budownictwa lądowego. Członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek honorowy Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 400 wystaw zbiorowych fotografii artystycznej w kraju i za granicą. Jego twórczość obejmuje szeroki zakres tematów, w których można wyróżnić kilka wątków: reportaż przemysłowy, reportaż społeczno-obyczajowy, fotografię socjologiczną, zdjęcia należące do nurtu fotografii poszukującej i dokumentację lubelskiego życia artystycznego. Do fotografii socjologicznej zaliczany jest cykl zdjęć społeczności romskiej pochodzących z lat 1966-1967, wykonanych na Lubelszczyźnie, bezpośrednio po akcji osiedlania Cyganów.

Krystyna Markowska – wiceprezes stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce, certyfikowany instruktor tańca i muzyki tradycyjnej Romów z podstawą uprawnień pedagogicznych. Członek zespołu muzycznego „Perła i Bracia”, który wykonuje romską muzykę wokalno-instrumentalną. Jego członkowie mają styczność również z muzyką jazzową i tzw. muzyką świata. Badacz terenowy, wieloletni koordynator projektów rządowych i unijnych. W 2015 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dialogu międzykulturowego i integracji Romów w Polsce.

Fotografia na początku artykuły autorstwa Andrzeja Polakowskiego.

Patroni medialni:

TVP3 Łódź

Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej

AICT

Teatr dla Wszystkich

Plaster Łódzki

Projekt realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.