Niebo-stan

separator

interaktywne działanie artystyczne z elementami instalacji /słuchowiska

Kruche rozważania o szczęściu, wzajemnościach i bliskości.

„ Każdy z Nas jest artystą w sztuce życia. Jaki nadamy kształt formie zależy od nas samych”

„Żyć szczęśliwie pragniemy wszyscy, ale na czym polega życie szczęśliwe?”

„Wędrówka chmur odbywa się poza świadomością”

błogo-stan

dobro-stan

drzewo-stan

krzewo -stan

kwiato -stan

wodo-stan

żywo-stan

niebo-stan

stan. Słuchaj

Najważniejsze znajdziesz w miejscu przecięcia.

Działanie zakłada współuczestnictwo osób niewidzących, niedowidzących oraz widzących.

W ramach akcji odbędzie się krótkie szkolenie dla osób widzących dotyczące prowadzenia oraz przemieszczania się z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi.

Koncepcja, realizacja, scenariusz: Ewa Łukasiewicz

Katarzyna Skręt(tekst), Piotr Matula(muzyka, montaż materiałów dźwiękowych,scenariusz), Łukasz z Bałut( wywiady oraz video), Grzegorz Mikołajczyk( głos).

W tekście wykorzystano fragmenty „Sztuki życia”- Zygmunta Baumana( Pan B) oraz „O szczęściu”- Władysława Tatarkiewicza( Pan T).

Partnerzy projektu: Polski Związek Niewidomych Odział w Łodzi oraz Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3 w Łodzi.

2.04.- godz 16 oraz 18

3.04- godz 16 oraz 18

Miejsce rozpoczęcia działania: Więckowskiego 13, siedziba Polskiego Związku Niewidomych Odział w Łodzi.

Kontynuacja działania: Teatr Szwalnia, ul. A. Strugo 90

Zapisy: 665338171