Nabór na warsztat dokumentalny WI-MA/MONUMENT

separator
Warsztat dokumentalny skierowany jest do mieszkańców Widzewa reprezentujących różne grupy wiekowe.
 
Warsztaty odbywać się będą w dniach:
 
4.10, g. 18.00-20.00
spotkanie organizacyjne
WDK „Widok”, al. Piłsudskiego 133
 
5 i 6.10, (godziny popołudniowe, ustalone w grupie
warsztatowej)
spotkania warsztatowe
WI-MA, al. Piłsudskiego 135
 
17-19.10, (godziny popołudniowe, ustalone w grupie
warsztatowej)
spotkania warsztatowe
WI-MA, al. Piłsudskiego 135 
 
20.10, godz. 19.00
publiczny pokaz pracy warsztatowej w ramach
Festiwali Teatru Szwalnia (szwalnia.DOK3)
WI-MA, al. Piłsudskiego 135
 
Zgłoszenie na warsztaty można wypełnić i pozostawić w siedzibie Domu Kultury, bądź pobrać formularz elektroniczny ze strony www.teatrszwalnia.pl i wypełniony odesłać w terminie od 3 do 21 września na adres warsztaty@teatrszwalnia.pl
 
Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.
 
Opis:
 
Czy pomnik jest formą zarezerwowaną jedynie dla bohaterów? I czy na pewno ci, którym są one stawiane, zasługują na takie miano? Co z bohaterami życia codziennego i ich narracją? Celem projektu jest
namysł nad tym, jak powinien wyglądać pomnik miejsc opuszczonych.
 
Wspólnie z grupą warsztatową spróbujemy zastanowić się nad tym, jak zbudować monument ze wspomnień i pozostałości po fabryce włókienniczej. Jak, za pomocą środków plastycznych, dźwiękowych
i teatralnych, oddać życie i śmierć fabryk, które swego czasu stanowiły trzon polskiego włókiennictwa.
 
Dysponując przestrzenią hal fabrycznych oraz materialnymi i symbolicznymi pozostałościami spróbujemy wykreować rzeźbę dokumentalną, spełniającą jednocześnie wymogi monumentalizmu,
jakie stawia się przed pomnikiem i uważności oraz skupienia, które są podstawowymi cechami dokumentu.
 
Czy możliwe jest stworzenie materialnego dzieła sztuki utkanego ze wspomnień i opowieści? Czy zwykłe historie, drobne przedmioty, są w stanie uformować pomnik? Czy musi być on ze spiżu i stali – ciężki i poważny, czy jednak uda się znaleźć formę plastyczną, dźwiękową i zapachową, która upamiętni pewien okres w historii Łodzi.
 
Działania wizualne i teatralne, warsztaty – Ludomir Franczak
 
Partnerami wydarzenia są: WI-MA, Widzewskie Domy Kultury (Dom Kultury „Widok”, Dom Kultury „Ariadna”, Dom Kultury „502” oraz HaWa
 
Wydarzenie realizowane jest w ramach zadania publicznego „Festiwale Teatru Szwalnia” realizowanego z budżetu Miasta Łodzi.