Jan Peszek na scenie Szwalni!

separator

1 grudnia o godz. 19.00 na scenie Teatru Szwalnia wystąpi Jan Peszek. Zaprezentuje legendarny monodram „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” Bogusława Schaeffera. Bilety w cenie 60 złotych do nabycia bezpośrednio przed wydarzeniem (płatność gotówką) lub 18 i 25 listopada przed wydarzeniami przeglądu szwalnia.DOK2 (w godz. 18.00-19.00).

Rezerwacja: promocja@teatrszwalnia.pl i 696 287 352

Kompozycja spektaklu ma charakter wykładu na temat socjologicznych problemów nowej muzyki. Autor ilustruje na wielu przykładach niedomogi, niedostatki i fałsze, jakie wynikają ze społecznego, komercjalnego, nieautentycznego już uprawiania sztuki. Pasja z jaką Schaeffer mówi o sztuce i życiu udziela się publiczności. Przez prawie 40 lat grania na deskach wielu teatrów na całym świecie jest to spektakl kompletny, przemyślany i wciąż wzbudzający emocje, będący dla widza wielką przygodą poznawczą i intelektualną.

„Scenariusz dla nie istniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego” powstał w 1963 roku w ciągu kilku dni, ale przez długie lata nie był wykonywany, co zresztą kompozytor jakby przewidział nadając mu charakterystyczne dopełnienie. (…) Pisząc „Scenariusz” i dopełniając go elementami dramaturgicznymi Schaeffer od razu myślał o wykonawcy; był nim Jan Peszek. Kompozytor pilnie obserwował aktora i „układał” mu rolę niejako na przyszłość. Prawykonanie „Scenariusza” odbyło się dopiero po latach, gdy Peszek stał się aktorem innego już typu, w pełni odpowiedzialnym za sceniczny, słowny i interpretatorski kształt powierzonego mu dzieła. w osobie Jana Peszka „Scenariusz” znalazł interpretatora jedynego i najwłaściwszego. Pasja, z jaką Schaeffer mówi o życiu i sztuce udziela się publiczności. „Scenariusz” miał zawsze powodzenie, jest to dla audytorium wielka przygoda poznawcza i intelektualna.
(z programu przedstawienia, Jadwiga Hodor)