MOSKWA–PIETUSZKI

Teatr

Moskwa-Pietuszki – monodram w wykonaniu Jacka Zawadzkiego

Moskwa-Pietuszki – monodram na podstawie poematu rosyjskiego pisarza Wieniedikta Jerofiejewa, należy do najważniejszych przedstawień w reżyserskiej karierze Zygmunta Duczyńskiego. Premiera miała miejsce w 1989 w Szczecinie. Spektakl po polsku i angielsku pokazywany był na czołowych polskich scenach, jak również w Londynie, Edynburgu, Amsterdamie, Berlinie, Moskwie, Los Angeles, San Diego, Orange Country i San Francisco, spotykając się żywiołowym odbiorem i pełnymi zachwytu recenzjami krytyków.

„Wienia, bohater poematu, jest w ciągłej drodze do Pietuszek – miejsca, w którym mieszka jego ukochana. Przy okazji wspomina, że mieszkając w Moskwie, nigdy nie widział Kremla. Stan upojenia alkoholowego, w którym ciągle się znajduje, przesłania mu to, co najważniejsze. (…) Wienia, pomimo swojego nałogu, w trzeźwy i humorystyczny sposób opowiada swoją historię. „Moskwa-Pietuszki” to podróż wewnętrzna, paraboliczna historia ludzkiego losu”. Katarzyna Skręt, Internetowy Magazyn „Teatralia” numer 38/2012

Moskwa-Pietuszki podejmuje problem choroby alkoholowej oraz konsekwencji z niej wynikających. Bohater monodramu z każdą minutą traci kontakt z rzeczywistością. Jednak jego opowieści niosą ze sobą uniwersalne przesłanie podszyte nutą nadziei. Zawsze trzeba dążyć do celu i walczyć ze swoimi demonami.